Greece

Zurück zu Europa Lokale Informationen verfügbar

Greece - Import Empty Return Depots

Piraeus / Empty return depots

Thessaloniki / Import empty return depots

Ctr Unit (EQ) Paschalidis(Only Reefers)     Piraeus Container Terminal          HARTSAS                   KAIRIS ( ARKAS ) DEPOT
20GE / 20'                                                                                                                                 X
20VE / 20' Ventilated                              
20OT / 20' Open Top                    X                         
20HT / 20' Hard Top                                                       
20FL / 20' Flat                    X
                              
20RE / 20' Reefer                 X                                                               
40GE / 40' General                                  X                                                   
40HC / 40' High Cube                                                                X    
40OT / 40' Open Top                    X                                          
40FL / 40' Flat                    X                   
40RE / 40' Reef                 X                                                                   
Ctr Unit (EQ) PAVLIDIS TRANSPORT  THESSALONIKI EXPRESS 
20GE / 20' General             x  
20VE / 20' Ventilated    
20OT / 20' Open Top             x           
20HT / 20' Hard Top             x           
20FL / 20' Flat             x           
20RE / 20' Reefer             x
40GE / 40' General             x  
40HC / 40' High Cube             x  
40OT / 40' Open Top             x           
40FL / 40' Flat             
40RE / 40' Reefer             x
Back to Top