Vietnam

Vietnam - FAQ

Vui lòng vào trang Overview VGM trên trang Web Hapag-Lloyd để tìm thông tin chung. Bạn cũng có thể gửi thông tin VGM trên trang web của chúng tôi hoặc sử dụng WebVGM hoặc VGM excel template, vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại Customer User Guide. Bạn cũng có thể gửi VGM thông qua các kênh INTTRA, GT Nexus, Cargo Smart, Easi Pass v.v... Vui lòng liên hệ văn phòng Hapag-Lloyd để được hỗ trợ.

 • Bạn có thể gửi thư điện tử đến [email protected], đây là hộp thư trả lời tự động
 • Hoặc có thể xem thông tin ở phần " Trace container"
 • Vui lòng tải ứng dụng Hapag-Lloyd Mobile sử dụng được cả cho IOS va Android ( từ khóa Hapag-Lloyd)
 • Bạn có thể gửi yêu cầu đặt chỗ qua INTTRA  như INTTRA ACT ( trang web), INTTRA DSI ( cài đặt trên máy tính) hoặc Liên kết INTTRA ( kết nối song phương) 
 • Bạn có thể gửi yêu cầu đặt chỗ trên trang web của chúng tôi. Vui lòng xem thêm thông tin tại đây
 • Vui lòng thảo luận với người đại diện Hapag-Lloyd để tìm giải pháp thích hợp.
 • Bạn có thể gửi hướng dẫn làm B/L qua INTTRA  như INTTRA ACT ( trang web), INTTRA DSI ( cài đặt trên máy tính) hoặc Liên kết INTTRA ( kết nối song phương) 
 • Bạn có thể gửi hướng dẫn làm B/L trên trang web của chúng tôi. Vui lòng xem thêm thông tin tại đây
 • Vui lòng thảo luận với người đại diện Hapag-Lloyd để tìm giải pháp thích hợp.

Vui lòng xem thông tin về tàu trong phần Online Business / vessel tracing.

 • Thông tin chi tiết về địa chỉ văn phòng và người liên lạc có sẵn trên trang web của chúng tôi
 • Vui lòng xem phần " Offices" trên trang chủ

Vui lòng xem trên Xác nhận đặt chỗ, chúng tôi đã chỉ định chi tiết nơi lấy công-ten-nơ  

Vui lòng xem trên Xác nhận đặt chỗ, có ghi rõ nơi bãi hạ công-ten-nơ hoặc cảng xếp hàng

Vui lòng xem trên Thông báo hàng đến hoặc Lệnh giao hàng , có chi tiết nơi trả công-ten-nơ rỗng

 • Vui lòng xem trên xác nhận đặt chỗ, phần " Cut-off"
 • Vui lòng xem phần Online Business/ My shipment ( bạn cần phải đăng ký tài khoản)
 • Vui lòng xem Tỷ giá trong phần Online Business.
 • Vui lòng xem trên hóa đơn Hapag-Lloyd đã phát hành
 • Nếu bạn đã có Tên người dùng/ Mật khẩu để sử dụng trên trang web của chúng tôi, vui lòng xem phần "My shipment /ROE " để biết tỷ giá áp dụng theo ngày
 • Cước trả trước ( hàng xuất): 7 ngày trước ngày tàu chạy tại cảng xuất hàng
 • Cước trả sau ( hàng nhập ): 7 ngày trước ngày tàu đến tại cảng dỡ hàng
 • Vui lòng xem quy định áp dụng tỷ giá toàn cầu của chúng tôi tại đây 
 • Vui lòng xem phần Online Business / Tariff / Detention and Demurrage.
 • Nếu bạn đã có Tên người dùng/ Mật khẩu để sử dụng trên trang web của chúng tôi, vui lòng xem phần "My shipment / Import " để biết thời hạn miễn phí lưu kho và lưu bãi cho từng lô hàng hay công-ten-nơ cụ thể

Vui lòng xem phần Online Business / Tariff /  Local Surcharges.

Vui lòng xem trang quảng cáo sản phẩm để biết  quy cách công-ten-nơ. Giới hạn trọng lượng hàng hóa có thể được áp dụng ở một số dịch vụ, vui lòng liên hệ văn phòng Hapag-Llyoyd để biết thêm chi tiết

 

Vui lòng xem trang quảng cáo sản phẩm để biết  quy cách công-ten-nơ

 • Không có quy định cụ thể về giới hạn trọng lượng hàng hóa tại US nhưng có quy định về " Trọng lượng toàn phần của phương tiện vận chuyển" bao gồm trọng lượng hàng hóa, trọng lượng bao bì, trọng lượng công-ten-nơ, trọng lượng trục kéo và xe. Hơn nữa, còn có những hạn chế về việc phân bố trọng lượng, có nghĩa là nếu trọng lượng hàng hóa đã theo đúng hướng dẫn, nó vẫn có thể bị vượt quá trọng lượng theo quy định của riêng từng bang và luật liên bang.  Do đó, thật khó để hãng tàu xác nhận hàng hóa của bạn có bị vượt tải trọng để vận chuyển trong nội địa US hay không.
 • Vui lòng tìm hiểu thêm thông tin tại đây

Vui lòng xem thông tin về đội tàu của chúng tôi, bao gồm cả tàu Hapag-Lloyd và tàu thuê

 • Vui lòng xem thông tin về đội tàu của chúng tôi, bao gồm cả tàu Hapag-Lloydtàu thuê, bạn có thể tải các giấy chứng nhận ở đó
 • Nếu bạn cần giấy chứng nhận về tàu của đối tác của chúng tôi, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng tại văn phòng gần nhất

Ngày bốc hàng lên tàu trên vận đơn là ngày tàu chạy  

 • Không. Chúng tôi không thể thể hiện ngày bốc hàng lên tàu trên vận đơn không phải là ngày thực sự tàu chạy
 • Ngoài ra, nếu công-ten-nơ đã được bốc lên tàu mà ngày đó trước ngày tàu chạy, ngày đó có thể sử dụng là ngày bốc hàng lên tàu. Vui lòng kiểm tra với bộ phận dịch vụ khách hàng để biết thêm thông tin.
 • Chúng tôi có thể phát hành vận đơn thể hiện ngày nhận hàng. Việc này xác nhận chúng tôi đã tiếp nhận lô hàng nhưng chưa xuất lên tàu dự kiến.

Hiện tại chúng tôi không thể thể hiện thông tin này trên web. Vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng của Hapag-Lloyd.

Hapag-Lloyd cung cấp một số sản phẩm thương mại điện tử được thiết kế nhằm hỗ trợ khách hàng

 • Đặt chỗ
 • Thông tin hướng dẫn vận chuyển
 • Thông báo sự kiện chẳng hạn như thay đổi lịch trình hay thông báo tàu chạy

Vui lòng xem e-Business solutions nơi chúng tôi cung cấp EDI song phương, Kinh doanh trực tuyến, Inttra, các giải pháp thư điện tử hoặc di động  

Vui lòng xem phần “Security Information”.

Back to Top