Türkiye

Regresar a Europe Información local disponible

Area Offices

Türkiye İthalat Asistanı

Disclaimer:

“Turkiye Import Assistant” is intended to provide you with an estimation of the import collect local charges in Turkiye only, as per the details you inserted on the online form, and the bill of lading type and free time information in our systems at the time of inquiry. As for charges, this assistant solely relates to import local charges and does not include other charges (including but not limited: storages, demurrage, detention, sea freight) and is calculated according to the current local charges that is reflected on your shipment as collect. This calculator applies to the ports of Turkiye and does not apply to the ports of other countries. The information presented by this calculator is hypothetical, serve as estimation only, are not an offer and have no legal effect. No warranty of accuracy is given, and users of the information are expected to satisfy themselves that the information is relevant and suitable for the purposed to which it is applied. In addition, the information may not reflect the amounts actually billed. Bill of lading type and free time information are instant information in the system at the time of inquiry and may change. In case of a discrepancy between the information presented by this calculator and the actual charges billed in the invoice issued to you, or the free time applied with the bill of lading type, the amounts and information specified on the invoice and the information appearing in the system shall prevail. You should use this assistant at your own discretion. In no circumstances whatsoever shall Hapag-Lloyd AG, its agents, subsidiaries, and affiliates be liable to any user whatsoever for any loss or damage whensoever or howsoever arising out of or in connection with the supply (including negligent supply) or use of this information. The provisions relevant to the applicable tariff can be acquired from Hapag-Lloyd AG or its agents upon request. Hapag-Lloyds AG´s standard tariff can be accessed online at www.hapag-lloyd.com” ***

Sorumluluk Reddi Beyanı

"Türkiye İthalat Asistanı", çevrimiçi forma eklediğiniz ayrıntılara ve sorgulama anında sistemlerimizde bulunan konşimento tipi ve serbest zaman bilgilerine göre size yalnızca Türkiye'deki ithalat yerel ücretlerinin bir tahminini sunmayı amaçlamaktadır. Ücretler bakımından, bu asistan yalnızca ithalat yerel ücretleriyle ilgilidir ve diğer ücretleri (depolama, sürastarya, alıkoyma, deniz taşımacılığı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) içermez ve gönderinize tahsilat olarak yansıtılan mevcut yerel ücretlere göre hesaplanır. Bu hesaplama Türkiye limanları için geçerli olup diğer ülke limanları için geçerli değildir. Bu hesaplayıcı tarafından size sunulacak bilgiler varsayımsal bilgilerdir, yalnızca tahmin niteliğindedir, teklif değildir ve yasal bir etkisi yoktur. Doğruluk garantisi verilmez ve bilgiyi kullanacak kişilerin, bilginin geçerli amaca uygun olduğunu doğrulamaları gerekmektedir. Ayrıca, bilgiler fiili olarak faturalandırılan tutarları yansıtmayabilecektir. Konşimento tipi ve serbest zaman bilgileri sorgulama anında sistemde bulunan anlık bilgilerdir ve değişebilecektir. Bu hesaplayıcı tarafından sunulan bilgiler ile size kesilen faturadaki ücretler veya konşimento tipi ile uygulanan serbest zaman arasında bir tutarsızlık olması durumunda, faturada belirtilen tutarlar ve bilgiler ve sistemde görünen bilgiler geçerli olacaktır. Bu asistanı riskleri size ait olmak üzere kullanmalısınız. Hapag-Lloyd AG, acenteleri, iştirakleri ve bağlı kuruluşları, bu bilgilerin tedariki (ihmal içeren tedarik dahil) veya kullanımından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasardan dolayı hiçbir koşulda hiçbir kullanıcıya karşı sorumlu olmayacaktır. Geçerli tarife ile ilgili hükümler Hapag-Lloyd AG veya acentelerinden talep doğrultusunda temin edilebilir. Hapag-Lloyds AG'nin standart tarifesine çevrimiçi olarak www.hapag-lloyd.com adresinden erişilebilir." 

Back to Top