Thailand

Voltar para East Asia Informações locais disponíveis

Videos

We have prepared some videos to help you use some of our online solutions.

Navigator

Interactive Schedule

Tracking

Quick Quotes Spot

Sales & General

 • คุณสามารถรับใบเสนอราคาจากเราได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้น เพื่อทำการจองเรือได้ที่ - Quotes 
 • Generate a real-time quotation with just one click and make your booking immediately, please use this link: Quotes - Require Login
 • กรุณาตรวจสอบความถูกต้องในใบเสนอราคา เนื่องจากราคาอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับต้นทางและปลายทาง เพื่อความถูกต้องกรุณาใช้ตัวเลือก "valid from" ใน Quick Quotes สำหรับเลือกวันที่เริ่มต้น
 
 • Please check the validity in the quotation, as it may differ depending on the origin and destination. Use our “valid-from” option in Quick Quotes to select the starting date for validity.  
 • คุณสามารถดูอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งภายในประเทศได้ที่เว็บไซต์ - Tariffs
 
 • Our inland tariffs can be found here on our web site - Tariffs 
 • กรุณาใช้บริการ Detention & Demurrage
 • หากคุณมี User ID และรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา โปรดดูที่ "My Shipment"   หรือเข้าสู่หน้า "Import Overview" เพื่อตรวจสอบ Detention/Demurrage สำหรับการจองเรือหรือตู้คอนเทนเนอร์ที่คุณเลือกได้ที่ 
 
 • Please refer to Online Business / Tariff / Detention and Demurrage
 • If you have User ID and password for our website, please refer to “My Shipment"  or "Import Overview”  section to check Detention/Demurrage for particular shipment or container selected. 
 • ผู้ใช้บริการใหม่กรุณาลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้งาน Online Business Suite ผ่านลิงค์ด้านล่างนี้:
 • สำนักงานขาย Hapag-Lloyd ในพื้นที่จะเปิดฟังก์ชันการทำงานที่ร้องขอของบัญชีคุณ โดยใช้เวลาไม่เกินสองวันทำการ
 
 • New users can register for an account to the Online Business Suite via the link below: New User Registration
 • Your local Hapag-Lloyd sales office will process your request and unlock the requested functionality of your account. This will take a maximum of two working days.  
 • หากคุณลืมรหัสผ่านสำหรับการใช้งาน Hapag-Lloyd Online Business Suite หรือต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่ คุณสามารถขออีเมล์พร้อมลิงก์เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านได้ โดยป้อน ID ผู้ใช้งาน หรือ ที่อยู่อีเมล์ของคุณผ่านลิงก์ด้านล่างแล้วคลิก "FIND" เพื่อค้นหา:
 
 • If you have forgotten your password for the Hapag-Lloyd Online Business Suite or would like to set a new one, you can request an email with a link to change your password. Enter your user ID or email address via the link below and click on "Find":
 • Hapag-Lloyd ขอนำเสนอตารางการเดินเรือที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณลูกค้า เช่น ค้นหาข้อมูลตารางการเดินเรือที่เหมาะกับสินค้าของคุณที่สุด  คุณสามารถดาวน์โหลดตารางการเดินเรือเฉพาะเส้นทางที่ต้องการหรือส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ
 • คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้:Schedule Solution 
 
 • Hapag-Lloyd offers various schedule features to meet your needs, e.g. finding schedule information that suits you best, downloading specific vessel schedules or send them directly to your inbox.
 • Please find more info on our schedule solution by clicking on the link below: Schedule Solution 
 • ตารางเดินเรือพร้อมระยะเวลาในการขนส่งสามารถดูได้จากลิงค์ต่อไปนี้: Interactive Schedule
 
 • The vessel schedule with transit time is available via the following link: Interactive Schedule
 • หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่ปลายทาง (COD - CHANGE OF DESTINATION) โปรดใช้บริการแก้ไขการจองเรือ  โดยคลิกลิงก์แก้ไขการจองเรือได้ที่: จากนั้นกรุณากรอกหมายเลข SHIPMENT/การจองเรือที่ถูกต้อง เลือกปุ่ม “AMENDMENT" เพื่อแก้ไข และเลือกเหตุผลของคำขอเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมจากรายการที่ให้ไว้โดยการกดเลื่อนลง  จากนั้นตรวจสอบที่อยู่อีเมล์และเปลี่ยนหากไม่ถูกต้องและคลิก "SUBMIT" เพื่อส่ง
 • หมายเหตุ: หมายเลขการจองเรือจะถูกป้อนไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ  หากคุณใช้บริการออนไลน์ผ่านเว็บจาก Navigator: "สามารถดูรายการได้จากช่อง BOOKING NO
 
 • In order to change destination (COD), please use the Booking Amendment tool.
 • Click on the  Booking Amendment. Enter the correct shipment number, select the“Amendment” radio button, and select the appropriate change request reason fromthe drop-down list. Check the email address and change if not correct, thenclick submit.
 • Note: The shipment number will automatically be pre-entered into the shipment number field if you access the web form the Navigator. Please refer to Hapag-Lloyd Arrival Notice or Delivery Order where we will provide the Depot details for your empty container return.
 • คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ภายในเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงทำการ  หลังจากเรือสินค้าออกเดินทางจากท่าเรือต้นทาง (POL)  คุณสามารถอ่านสัญญาคุณภาพในการให้บริการของเราได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: Quality Promises
 • You may receive your invoice maximum 48  business hours after departure from POL. You may consult our Quality Promises.
 • คุณสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ของคุณได้อย่างง่ายดายใน Hapag-Lloyd Navigator ในแท็บDocument (เอกสาร) 
 
 • ด้วยบริการ VESSEL TRACKER (ติดตามเรือ) คุณสามารถรับตารางเวลาการเดินเรือปัจจุบันสำหรับเรือลำที่คุณเลือก รวมทั้งเรือที่เดินทางตามเส้นทางเดินเรือหลัก(Mainline Vessel)และเรือถ่ายลำ(Feeder Vessel) เพื่อไปยังท่าเรือปลายทาง  โดยข้อมูลนี้ยังรวมถึงรายละเอียดของท่าเรือที่เรือเข้า-ออก  วันที่เรือเข้า-ออก และระยะเวลาการขนส่งทั้งหมด นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดูรายละเอียดเฉพาะของลำเรือและท่าเทียบเรือ
 • คุณสามารถใช้ลิงค์ต่อไปนี้เพื่อเลือกเรือที่เดินทางตามเส้นทางเดินเรือหลัก(Mainline Vessel)และเรือถ่ายลำ(Feeder Vessel) เพื่อแสดงตารางเวลาเดินเรือปัจจุบัน: Vessel Tracker 
 • With the vessel tracker, you can receive the current schedule for a selected vessel, including both mainline vessels and feeder vessels. Information includes all ports of call, arrival and departure dates, and the complete transit time. In addition, you can view more specific details concerning the vessel and the terminals.
 • You can use the following link to select a mainline or feeder vessel to show  the current schedule.
 • ด้วยบริการ VESSEL TRACKER (ติดตามเรือ) คุณสามารถรับตารางเวลาการเดินเรือปัจจุบันสำหรับเรือลำที่คุณเลือก รวมทั้งเรือที่เดินทางตามเส้นทางเดินเรือหลัก(Mainline Vessel)และเรือถ่ายลำ(Feeder Vessel) เพื่อไปยังท่าเรือปลายทาง  โดยข้อมูลนี้ยังรวมถึงรายละเอียดของท่าเรือที่เรือเข้า-ออก  วันที่เรือเข้า-ออก และระยะเวลาการขนส่งทั้งหมด นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดูรายละเอียดเฉพาะของลำเรือและท่าเทียบเรือ
 • คุณสามารถใช้ลิงค์ต่อไปนี้เพื่อเลือกเรือที่เดินทางตามเส้นทางเดินเรือหลัก(Mainline Vessel)และเรือถ่ายลำ(Feeder Vessel) เพื่อแสดงตารางเวลาเดินเรือปัจจุบัน: Vessel Tracking
 • With the vessel tracker, you can receive the current schedule for a selected vessel, including both mainline vessels and feeder vessels. Information includes all ports of call, arrival and departure dates, and the complete transit time. In addition, you can view more specific details concerning the vessel and the terminals.
 • You can use the following link to select a mainline or feeder vessel to show  the current schedule
 • ด้วยบริการ  "Track by Container"  เพื่อติดตามตู้คอนเทนเนอร์ เราสามารถแสดงข้อมูลการติดตามตู้คอนเทนเนอร์ที่คุณต้องการได้    โดยข้อมูลที่แสดงจะเป็นข้อมูลการจองเรือครั้งล่าสุดของคุณที่เชื่อมต่อกับตู้คอนเทนเนอร์ และแสดงข้อมูลจริงหรือข้อมูลการเคลื่อนย้ายในระบบ ข้อมูลที่แสดงยังรวมถึง: ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ ข้อมูลการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ และข้อมูลสถานะตู้
 • คุณสามารถใช้ลิงก์ต่อไปนี้เพื่อป้อนหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์และรับข้อมูลการติดตามตู้ได้ที่: Tracking Information
 
 • With the "Track by Container"  function, you can display the tracking information for a desired container. The information shown refers to your last booking to which the container was connected and either shows actual data or data for planned movements. Displayed data includes: container information, container movement, and status information.

 • You can use the following link to enter a container number and to receive Tracking Information
 • คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก website ของเรา. Security Information
 • Please see the Customs Details box on your booking confirmation. For more details information, please also see Security Information on our website Security Information.
 • ตู้คอนเทนเนอร์เปล่าสำหรับสินค้าส่งออกสามารถรับได้ที่คลังตู้สินค้าเปล่า  คุณสามารถดูรายละเอียดได้ในหน้าแรกของเอกสาร BOOKING CONFIRMATION ยืนยันการจองเรือของคุณ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Navigator ในแท็บเอกสาร DOCUMENT ตามลิงค์นี้  
 • Export empty pick up depot(s) are available in the first page of your booking confirmation and same can be downloaded in Navigator in the documents.
 • "Detention"ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้นำตู้เปล่าไปคืนที่ลานคืนตู้ตามเวลาที่กำหนด "Demurrage" ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้นำตู้คอนเทนเนอร์ออกจากท่าเรือตามเวลาที่กำหนดกรุณาตรวจสอบอัตราค่า Detention และ Demurrage ของแต่ละประเทศได้ที่: 
 • Detention and demurrage tariffs for each country is available in the link: Detention-Demurrage
 • กรุณาตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกสินค้าสูงสุดได้ที่: VGM
 • Please check the max cargo weight at: VGM

 • ด้วยฟังก์ชัน "Track by Container" เพื่อใช้ติดตามสถานะตู้คอนเทนเนอร์ คุณสามารถแสดงข้อมูลการติดตามตู้คอนเทนเนอร์ที่ต้องการได้  โดยระบบจะแสดงจากข้อมูลการจองครั้งล่าสุดของคุณและตู้คอนเทนเนอร์ที่คุณใช้  รวมถึงแสดงข้อมูลจริงหรือข้อมูลสำหรับการเคลื่อนย้ายที่อยู่ในระบบ ข้อมูลที่แสดงจะประกอบด้วย : ข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ ข้อมูลการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ และข้อมูลสถานะตู้
 • คุณสามารถใช้ลิงก์ต่อไปนี้เพื่อป้อนหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์และรับข้อมูลการติดตามตู้: Tracking Information
 • "With "Track by Container"  function, you can display the tracking information for a desired container. The information shown refers to your last booking to which the container was connected and either shows actual data or data for planned movements. Displayed data includes: container information, container movement, and status information.
 • คุณสามารถดูรายละเอียดที่อยู่เพื่อติดต่อสำนักงานของ Hapag-Lloyd ในแต่ละประเทศได้ที่์เว็บไซต์ของเรา: Office Contact
 • Office contact details are available in our website link : Office Contact
 • โปรดดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผ่านบริการออนไลน์ของเรา Rate of Exchange
 • Please refer to Rate of Exchange 
 • คุณสามารถสมัครรับจดหมายข่าวของเราผ่านลิงก์ต่อไปนี้: Customer News Subscription
 • รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับบริการ ราคา และค่าบริการเพิ่มเติม ตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับ Hapag-Lloyd รวมถึงลูกค้าของเรา และอุตสาหกรรมนี้ได้ เพียงแค่สมัครรับข้อมูล 
 • Get updates about services, rates, and surcharges, as well as stories about Hapag-Lloyd, our customers, and the industry, just by subscribing to our CustomerNEWS.
 • ใช้ลิงก์ต่อไปนี้เพื่อสมัครติดตามและไม่พลาดสถานะตู้คอนเทนเนอร์ของคุณได้ที่: Tracking Subscription
 • เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะตู้คอนเทนเนอร์ในระบบ Hapag-Lloyd  คุณจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • Whenever a change to the subscribed container status events occur in the Hapag-Lloyd system, you will receive an email with related information.
 • รายละเอียดของเทอร์มินัลสำหรับการจัดส่งตู้สินค้าของคุณ สามารถดูได้ที่ระบบ Navigator  
 • For the terminal details for your shipments you can find them in Navigator shipments overview page.
 • โปรดใช้เครื่องมือติดตามดูเรือของเราได้โดยตรงที่ Online Business Suite ที่: 
 • คุณสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดของสถานที่ตั้งสำนักงาน hapaglloyd ทั่วโลกได้ที่ 
 • All details regarding the location and contacts for our worldwide offices are available-> Offices & Local Info
 • คุณสามารถตรวจสอบขนาดของตู้คอนเทนเนอร์ได้ที่หน้าโบรชัวร์ Container Specification (ข้อมูลจำเพาะของคอนเทนเนอร์) ได้ที่้: 
 • Please refer to Product Brochure page for “Container Specification”.
 •  คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมท้องถิ่นที่ไม่ได้มีแหล่งอ้างอิงโดยตรงได้ที่ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการในท้องถิ่นของเราที่ี่: Local Charges / Service Fees    
 • อัตราค่าบริการภายในประเทศสามารถพบได้ที่เว็บไซต์  : Inland-Tariff
 • Our inland tariffs can be found here on our web site: Inland-tariff

The Payment Collection Policy for our Import, Export, and Elsewhere shipments are as follows.

Please indicate payment details (invoice numbers) on your bank payment advice to [email protected]

Our Bank details are as follows:

Account Name: HAPAG-LLOYD (THAILAND) LTD
Bank Name: HK and Shanghai Banking Corp Ltd 
Account No. for THB: 002-235141-330

 

 • ในระบบ NAVIGATOR คุณสามารถค้นหาข้อมูลการจองเรือและเอกสารต่างๆได้  
 • กรุณาดาวน์โหลดเวอร์ชันการยืนยันการจองเรือล่าสุด ใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณ Bl หรือ SWB และใบแจ้งเรือเข้า
 • นอกจากนี้ คุณสามารถค้นหารายละเอียดการจองเรือและการจัดส่งตู้สินค้าของคุณ เช่น รายละเอียดเส้นทางการเดินเรือ ระยะเวลาในการขนส่ง เทอร์มินัลและคลังสินค้าที่เกี่ยวข้อง วันสุดท้ายในการคืนตู้สินค้าเข้าท่าเรือ และคุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารการจองเรือเพื่อดำเนินการต่อไปโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงของคุณเองได้ที่ลิงค์: Navigator
 • In Navigator, you can find the following documents and information for your shipments: Download the last Booking Confirmation versionInvoices related to your cargo, 
 • BL drafts or SWB and Arrival Notices generated. 
 • Also, you can find the details of your shipments, like Routing details & transit timeTerminals & Depot involved, cut off dates.
 • You can even download a shipment list to handle on your own reference. All of these and more in the below link : Navigator -Dashboard

Booking

 • หากคุณต้องการขอขยายระยะเวลา freetime คุณสามารถขอซื้อได้ 3 ช่องทาง คือ     
 • เข้าสู่ระบบการจองออนไลน์ได้ที่   booking Solution ระยะเวลา freetime จะเพิ่มเติมให้  หลังจากที่คุณทำรายการเสร็จสมบูรณ์                                                          
 • หากคุณมี userid และ password  คุณสามารถเข้าระบบการขอขยายระยะเวลา freetime ได้ที่ 
 • หากคุณมี userid และ password  คุณสามารถเข้าระบบ Navigator เพื่อขอขยายระยะเวลา freetime ของ shipmentคุณได้ที่ 
 • You can extend your freetime via our Additional Freetime solution.
 • You can buy Additional Freetime in three ways:
 • Log in to the Hapag-Lloyd Online Business Suite and place your booking via our Booking tool (Login Required). Additional Freetime will be available after you have completed your booking.
 • Enter your login credentials and log in to the Hapag-Lloyd Navigator. Additional Freetime will be available for your shipment in the section Additional Products.
 • เรามีทางเลือกที่เหมาะสมและสะดวกสำหรับคุณ  ในการจองเรือด้วยแบบฟอร์มและฟังก์ชันสำเนาการจองเรือ  ซึ่งมีให้ที่
 • กรุณาเลือกหมายเลข BOOKING ที่คุณต้องการและเลือก "COPY BOOKING"  
 • Our Booking solution offers a template as well as a booking copy function for your convenience.
  Please go to our Booking solution and find the relevant booking by using "COPY" booking, via the Bookings Solution. (Login Required)
 • ในคู่มือผู้ใช้งานของเรา คุณจะพบข้อมูลที่ต้องการในส่วน "รายละเอียดของสินค้าอันตราย" (Dangerous Goods Details)โดยคลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้:
 • นอกจากนี้ คุณจะพบข้อมูลท้องถิ่นทั้งหมดเกี่ยวกับเอกสารสินค้าอันตรายที่ขอ
 • Here you will also find all local information on the Dangerous Goods documents requested.
 • หากต้องการแก้ไขการจองเรือ โปรดใช้บริการ " BOOKING AMENDMENT" เพื่อแก้ไขการจองเรือ โดยคลิกที่ลิงค์แก้ไขการจองด้านล่าง:
 • ป้อนหมายเลข BOOKING การจองเรือที่ถูกต้อง เลือกปุ่มตัวเลือก  “Amendment” เพื่อแก้ไข และเลือกเหตุผลของคำขอเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมจากรายการดรอปดาวน์ ตรวจสอบที่อยู่อีเมลและเปลี่ยนหากไม่ถูกต้อง จากนั้นคลิก SUBMIT เพื่อส่ง
 • หมายเหตุ: หมายเลขการจัดส่งจะถูกป้อนล่วงหน้าโดยอัตโนมัติในฟิลด์หมายเลขการจัดส่ง หากคุณเข้าถึงเว็บจาก NAVIGATOR แดชบอร์ด
 • In order to amend your booking, please use the Booking Amendment tool.
 • Enter the correct shipment number, select the “Amendment” radio button, and select the appropriate change request reason from the drop-down list. Check the email address and change if not correct, then click submit.
 • Note: The shipment number will automatically be pre-entered into the shipment number field if you access the web form the Navigator.
 • หากต้องการยกเลิกการจองเรือ โปรดใช้บริการแก้ไขการจองเรือ โดยคลิกที่ลิงค์แก้ไขการจองด้านล่าง: Booking Amendment
 • หลังจากป้อนหมายเลขการจัดเรือที่ถูกต้องแล้ว คุณสามารถเลือกปุ่มตัวเลือก “Cancel Booking" เพื่อยกเลิกการจองเรือภายในแบบฟอร์ม ให้เลือกเหตุผลการยกเลิกที่เหมาะสมจากเมนูแบบเลื่อนลงตรวจสอบที่อยู่อีเมล (เปลี่ยนหากไม่ถูกต้อง) แล้วคลิกส่งปุ่ม.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้: "
 • In order to cancel your booking, please use the Booking Amendment tool.
 • After entering the correct shipment number, you can select the “Cancel booking” radio buttonwithin the form, select the appropriate cancellation reason from the drop-downlist, check the email address (change if not correct), and click the submitbutton. For more information, please refer to the User Guide
 • คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารยืนยันการจอง (BOOKING CONFIRMATION) ได้ง่ายๆ ในลิงก์ถัดไป:  - Related Documents - Booking Confirmationเพื่อดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันการจองเรือ
 • You can easily download your booking confirmation on the next link: -  Booking Confirmation 
 • Related Documents - Booking Confirmation
 • คุณจะได้รับเอกสาร BOOKING CONFIRMATION เพื่อยืนยันการจองเรือไม่เกิน 1 ชั่วโมงทำการ  หลังจากคำขอจองเรือ (สำหรับสินค้า DRY CARGO/ตู้แห้ง) ได้ถูกส่งเข้าระบบโปรดดูคำสัญญาด้านคุณภาพการบริการของเราโดยคลิกที่ลิงก์ต่อไปนี้: Quality Promises
 • You will receive your booking confirmation no later than 1 business hour after your booking request (for dry cargo). Please refer to our Quality Promises for more information
 • ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจองคือ:- เลขที่ใบเสนอราคา/เลขที่สัญญาที่ถูกต้อง- การกำหนดเส้นทางเดืนเรือต้นทางและปลายทางที่ถูกต้อง (POL และ POD)- ปริมาณและประเภทของตู้คอนเทนเนอร์- ตู้คอนเทนเนอร์เปล่าจากคลังสินค้า (วันที่และชั่วโมง)- คำอธิบายลักษณะสินค้าและ HS Code (พิกัดสินค้า) ซึ่งใช้ในการกำหนดอัตราภาษีทั้งขาเข้าและขาออก- น้ำหนักสินค้าและหน่วยวัดหากข้อมูลเหล่านี้ไม่ครบถ้วนอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการยืนยันการจองเรือ
 • The mandatory data for placing a booking are: - Valid quotation/contract number- Valid routing (POL and POD)- Container quantity and type- Empty container from the depot (date and hour)- Cargo description and HS Code- Cargo weight and unit of measurement
 • The mandatory details are required to avoid booking rejection or delay in confirmation.
 • กรุณาตรวจสอบประเภทตู้คอนเทนเนอร์ที่มีอยู่ได้ที่ Container Types
 • Please check the available container types.
 • คุณต้องตรวจสอบว่าใบเสนอราคามีบริการขนส่งสินค้าภายในประเทศหรือไม่ หลังจากนั้นในคำขอจองเรือ คุณสามารถระบุสถานที่รับ/ส่งตู้คอนเทนเนอร์เป็นที่หน้าสำนักงานหรือโรงงานของคุณ (CH)
 • You have to validate if quotation has Inland service. After that, in your booking request you may put received/delivered at your door (CH)
 • คุณจะได้รับการยกเลิกการจองเรือ BOOKING CANCELLATION ทางอีเมล์ โดยอธิบายรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการยกเลิกในช่องหมายเหตุของไฟล์ หากการจองถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ เหตุผลจะปรากฏในหน้าแรกของไฟล์
 • You will receive a Booking Cancellation via mail, explaining you all details about your cancellation in the remarks field of the file. If booking was automatically rejected, the reason will appear in the first page of the file.
 • กำหนดเวลาปิดให้บริการ cut off date สามารถดูวันที่ได้จากระบบ NAVIGATOR และในเอกสารยืนยันการจองของคุณ 
 • The cut off deadlines are available in navigator Cut Off dates and in your booking confirmation.  
 •  สถานที่รับตู้คอนเทนเนอร์เปล่ามีอยู่ในเอกสาร BOOKING CONFIRMATION ยืนยันการจองในแต่ละรายการ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่
 • Empty container pick up location is available in each booking confirmation and the same can be dowloaded via Navigator
 • หากต้องการทราบวันที่รับตู้คอนเทนเนอร์เปล่า โปรดดูจากเอกสาร BOOKING CONFIRMATION ยืนยันการจองได้ที่
 • กรุณาใช้บริการออนไลน์เพื่อดูรายละเอียดค่า Freetime, Demmurrage, Detention ได้ที่
 • Standard pickup time is as per Country Free time . All containers are released subject to equipment availability.
 • Please visit our website to review our Standard Free time and Export Detention and Demurrage tariff
 • เมื่อคุณทำการจองเรือออนไลน์ กรุณาระบุเพิ่มในส่วนหมายเหตุ: "ต้องการใช้ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับ Food Grade"
 • At the moment to place your booking, please add in remarks section: "Food Grade container required"
 • กรุณาเข้าสู่ระบบการจองเรือออนไลน์ได้ที่ lจากนั้นกรุณากรอกราคาอ้างอิงและเลือกเส้นทางการเดินเรือและตารางเรือ  ระบบจะเลือกเรือลำที่มีที่ว่าง และเส้นทางการเดินเรือใกล้เคียงที่สุดกับสิ่งที่คุณค้นหา Online Booking Tool
 • Please log into our online booking tool,  input your rate reference and then select routing/schedule. If the vessel is not open for space, you will see a closed indicator 
 • เพื่อความรวดเร็วในการยืนยันการจองเรือ กรุณาใช้ใบเสนอราคาหรือหมายเลขสัญญาที่ถูกต้องตรงกันกับรายละเอียดshipmentเท่านั้น
 • หากต้องการจองเรือ กรุณาเข้าสู่ระบบการจองเรือออนไลน์ได้ที่ี่ New Booking Solution
 • To ensure swift confirmation, bookings can only be placed with a valid quotation or contract number matching the shipment details.
 • คุณสามารถตรวจสอบได้ที่: เพื่อดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันการจองเรือ Booking Confirmation
 • Please refer to Hapag-Lloyd Booking Confirmation where we will provide either Off-Dock CY details or Port Terminal details
 • กรุณาทำการจองเรือได้ที่บริการ Quick Quotes Spot ของเรา คุณจะได้รับการรับประกันการขนส่งสินค้า การขนย้ายตู้ไปทีท่าเรือรวมถึงการยกตู้ขึ้นระวางเรือ 
 • Using our Quick Quotes Spot solution you will have a loading guarantee at load ports and transshipment ports, and an equipment guarantee. 

Export Documentation

 • สามารถดาวน์โหลด SWB ได้ที่ 
 • ต้นฉบับสามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้าพิมพ์ OBL หากลูกค้าลงนามในสัญญา 
 • คุณสามารถขอคำแนะนำได้ที่ลิงค์: Navigator
 • BL Draft allocation / Select your booking / BL / Download BL Draft
 • You may consult in the link: Navigator
 • BL Draft approval / Select your booking / BL / Download BL Draft
 • คุณสามารถส่ง SI - Shipping Instruction ของคุณได้ในลิงค์นี้:  
 • Select your booking / Download New Form (Download in your desk and work it there) /หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กรุณากดส่งแบบฟอร์ม  
 • กรุณาติต่อพนักงานบริการของเราหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  หรือ คุณสามารถส่งเอกสาร SI ผ่านระบบ INTTRA เช่น INTTRA ACT(WEBSITE), INTRA DSI(OFFLINE DESKTOP) , INTTRA LINK (EDI Connection)
 • You can send your shipping instruction via our website. Please find more information here. Please discuss with your local Hapag-Lloyd representative for more details or alternative solutions.
 • You may also try and send your shipping instruction via INTTRA products such as INTTRA ACT (website), INTTRA DSI (offline Desktop), INTTRA Link (EDI connection).
 • คุณสามารถส่งคำขอแก้ไข SHIPPING INSRUCTION ของคุณในลิงก์นี้: - 
 • BL Draft Aproval / Selecto your BL / Edit draft /กรุณาเลือก BL ของคุณ / แก้ไขร่าง / เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงและอัปเดตความคิดเห็น
 • You may submit your SI amend on the next link: Navigator 
 • BL Draft Aproval / Selecto your BL / Edit draft / Select where you want to change and update comments.
 • คุณสามารถส่งการแก้ไข BL (ใบตราส่งสินค้า)ของคุณได้ในลิงก์นี้: Navigatore - 
 • BL Draft Aproval / เลือก BL ของคุณ / แก้ไขร่าง / เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงและอัปเดตความคิดเห็น .
 • การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต้องได้รับการอนุมัติจากทางท่าเรือต้นทาง ท่าเรือปลายทาง และศุลกากร (POL / POD / Customs)
 
 • You may submit your BL amend on the next link: Navigator
 • BL Draft Approval, Select your BL, 
 • Edit draft – Select where you want to change and update comments.
 • The changes requested are subject to approval by POL / POD / Customs.
 • You may download your SWB using the link: Navigator 
 • Important: You must request approval to HL in order to use online SWB.
 • Original BL is accessible via OBL print page (just if you have signed the contract to have this service). 
 • Container tare weight for each container under respective shipments can be viewed in our website upon containers linked into shipment: VGM Solution
 • You may counsult your VGM deadline on the next link: CUT OFF DATES
 • You may consult your Shipping Instruction deadline on the next link: CUT OFF DATES
 • You can get a copy of your Bill of Lading via Navigator.

Import

 • การแจ้งสินค้าเข้าอยู่ในระบบ Navigator ในแท็บ Documents และสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ต่อไปนี้: 
 • นอกจากนี้เอกสารแจ้งเรือเข้า Arrival Notice ยังมีการส่งตรงถึงลูกค้าล่วงหน้า 5 วัน ก่อนเรือเข้า
 • กรุณาใช้ช่องทางบริการ online : container tracking เพื่อติดตามดูสถานะชิปเม้นท์ของคุณและประมาณการวันที่สินค้ามาถึง
 
 • Arrival notices are available in Navigator in the Documents tab and same can be also downloaded.
 • We also send Arrival notices to consignee’s registered emails 5 days before Expected arrival of vessel. Local Flavour must be added.
 • Please Note: we strongly recommend customers to use Container tracking to track their shipments’ Expected time of arrival.
 • โปรดตรวจสอบสถานที่ตั้งของลานรับตู้สินค้าที่ - Import Overview
 • สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นได้ที่ - Navigator 
 • หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ที่อีเมล์ [email protected]
 
 • The generated Invoices can be downloaded via the Navigator
 • 1. โปรดชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ที่รอดำเนินการและคงค้างทั้งหมด
 • 2. สำหรับ SWB/Telex ดำเนินการตามคำขอปล่อยโดยส่งเอกสารที่จำเป็นไปยัง ID อีเมล์ของประเทศปลายทาง
 • 3. สำหรับ OBL ให้ไปที่เคาน์เตอร์พร้อมเอกสาร กรุณาชำระเงินผ่านธุรกรรมออนไลน์ภายใน 24 -48  ชั่วโมงล่วงหน้า เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่จะทำการปล่อยเอกสารได้ต่อเมื่อมีการชำระเงินแล้วเท่านั้น
 
 • Please note that to release delivery order / container release we require following:
 • 1) All outstanding invoices for older shipments must be cleared.
 • 2) For SWB/Telex release send your release request by sending required documentation to the country email ID.
 • 3) For OBL approach the counter with the documents. Payments:All customers must make sure the invoice amount is paid online 24 to 48 business hours in advance because we can release bill of lading only once the payment is received in Hapag-Lloyd bank accounts.
Back to Top